0

“Ta thà làm ma nhà mình,
còn hơn về đó làm nô lệ.”

Bát Nàn
CÔNG TY GIẢI TRÍ
NGHỆ THUẬT LIÊN QUỐC GIA
TNA ENTERTAINMENT
Địa chỉ: 204/11, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TPHCM
Email: info@tnaentertainment.vn