0

“Ngươi có hiểu không? Ngươi sẽ không hiểu đâu.”

Quý Lan
CÔNG TY GIẢI TRÍ
NGHỆ THUẬT LIÊN QUỐC GIA
TNA ENTERTAINMENT
Địa chỉ: Số 9, đường 27A, An Phú, Quận 2, HCM
Email: info@tnaentertainment.vn